Novas

Extraco completa en Arteixo (A Coruña) a urbanización do maior parque empresarial do norte de Galicia

EXTRACO finalizou a urbanización do Parque Empresarial de Morás (fase  B), en Arteixo (A Coruña). Con máis de 600.000 m2 de superficie, trátase do parque empresarial máis grande do norte de Galicia, que foi promovido por Xestur, entidade encargada da xestión do solo da comunidade autónoma.

A obra necesitou de importantes traballos de voaduras do terreo natural, moi rochoso, e de movementos de terras de gran volume (desmontes de 900.000 m3 de rocas e 646.000 m3 de terras)  para a construción de oito grandes plataformas graduadas, sobre as que finalmente se distribuirán as parcelas das empresas que se asenten nesta zona industrial.  O material obtido das voaduras empregouse como recheo no núcleo das diferentes áreas e na construción dos máis de 1.500.000 m3 de terrapléns, que actúan como elementos de contención do conxunto de plataformas, alcanzando os 70  m de altura respecto do terreo natural.

Os traballos executados por  EXTRACO, en UTE coas empresas  Civis Global e Canteiras Cuadrado, incluíron a construción dun vial perimetral de 800  m de lonxitude cunha rotonda de circulación, áreas de aparcamento e todas as infraestruturas necesarias para os servizos de electricidade, saneamento, iluminación, sistemas de rega, contraincendios e redes de comunicación. A actuación completouse co acondicionamento de zonas verdes, que enriquecerán a urbanización do novo parque empresarial.

Voltar