Traballa con nós

Datos de contacto

Extraco, S.A.
Camiño da Cima, 24 1º
32004 Ourense
España

Tfno.: +34 988 236 751
Fax: +34 988 251 939

Se quere traballar connosco, pode enviar un correo electrónico adxuntando o seu CV en formato pdf  (só se terán en conta correos con este tipo de arquivos) á seguinte dirección: trabajaconnosotros@extraco.es

PROTECCIÓN DE DATOS: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018. EXTRACO, CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. como responsable do tratamento, tratará os seus datos para xestionar  a sua participación nos procesos de selección que organice a entidade presentes o futuros. Podrá exercitar os dereitos de acceso, rectificación e supresión dos datos, entre outros, tal e como se explica na información adicional que pode consultar na Política de Privacidad.