Calidade

Calidade, medio ambiente e prevención

Consciente do compromiso que contrae cos seus clientes e para dar estrito cumprimento aos requisitos legais, á prevención de accidentes e/ou incidentes e á implicación da empresa coa protección do medio ambiente, estableceu na súa organización un Sistema Integrado baseado nas normas de Calidade UNE-EN ISO 9001, Medio Ambiente UNE-EN ISO 14001 e Seguridade e Saúde OHSAS 18001, todas elas certificadas por AENOR cos números ER-0739/2000, GA-2002/0122 e SST-0195/2009.

O Sistema Integrado ten como obxectivos buscar en todo momento a mellora continua da metodoloxía implantada en todos os aspectos da empresa, asegurar a protección da saúde dos traballadores en todas as actividades e procesos e informar, formar e sensibilizar aos seus empregados para traballar con seguridade e baixo os estándares de calidade e medioambiente marcados.

No seu afán por fomentar a ética empresarial entre os seus traballadores, provedores e subcontratistas, Extraco S.A. está adherida, dende o ano 2011, ao Pacto Mundial das Nacións Unidas. Este pacto é unha iniciativa das Nacións Unidas de carácter voluntario e na que as empresas asociadas asumen como unha parte da súa estratexia e das súas operacións os dez principios universalmente aceptados en catro áreas temáticas: dereitos humanos, estándares laborais, medio ambiente e anticorrupción. Permite levar a cabo accións que apoien os obxectivos de desenvolvemento de Nacións Unidas, como por exemplo os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM).

Así mesmo, a empresa, sensibilizada coa importancia de incorporar dun xeito inmediato aos seus procesos os últimos avances tecnolóxicos para mellorar a súa competitividade e ofrecer un sistema de produción innovador, obtivo unha certificación en I+D+i baseada na norma UNE-EN ISO 166002, certificada por AENOR co número IDI-0021/2011.

A empresa posúe tamén o certificado de Sistemas de Xestión Enerxética, de acordo coa norma UNE-EN ISO 50001, certificado por AENOR co número GE-2015/0028.

Desempeño Ambiental.

EXTRACO, S.A. mantén o seu compromiso co Medio Ambiente, tendo en conta a Lexislación vixente de aplicación e os requisitos doutras partes interesadas. É por iso que, anualmente, realiza a avaliación e análise do seu Desempeño Ambiental  do que obtén todos os seus aspectos significativos, relativos ás actividades que realiza e que se converten en obxectivos ambientais, pechando o seu ciclo de Mellora Continua.

Política de Calidad

España

Perú