Canal Ético

EXTRACO, S.A.  dispón dun Canal Ético, a través do cal os seus empregados e partes interesadas poden remitir, con garantía de confidencialidade, calquera consulta e/ou denuncia relativa á interpretación, aplicación e incumprimento do Código de Ética e Conduta da empresa, tanto por parte da compañía como dos seus traballadores e directivos. Este canal serve para informar de calquera irregularidade ou infracción da lexislación vixente que fose cometida por parte dos mesmos, co fin de mellorar o desempeño da empresa e de dar cumprimento aos principios de ética e transparencia que rexen o día a día da compañía.

Para estes efectos, EXTRACO, S.A. pon a disposición dos seus empregados e de terceiros interesados as seguintes direccións de contacto:

Correo electrónico: canaletico@extraco.es

Correo postal: EXTRACO, S.A. Canal Ético. Apartado de Correos 1032. CP 32080 Ourense (España).

 

Código Ético

Perú

         Política Antisoborno

         Política de Controles Antisoborno