Arquivos de 2017 Xullo

FOTO 1

Infraestruturas de Portugal, organismo dependente do Ministério de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, encargou a Extraco un importante contrato para a rehabilitación estrutural de tres grandes pontes. As obras contemplan concretamente os traballos de reparación de tres viadutos da estrada nacional EN-234, dous deles sobre o río Criz (Criz I-Ribeira de Breda e Criz II-Ribeira [...]

ler máis...