Arquivos de 2016 Maio

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXTRACO, CONSTRUCCIÓNS E PROXECTOS, S.A. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Camiño da Cima, número 24 – primero (Ourense), el día 29 de Junio de 2016, en primera convocatoria, [...]

ler máis...
SELLO

A Asociación Española de Normalización e Certificación (Aenor) avalou a actualización e adecuación do Sistema de Xestión de I+D+i de Extraco á nova norma UNE 166002:2014, que substitúe á anterior UNE 166002:2006. Concretamente, o novo selo acredita que a empresa dispón dun sistema de xestión de I+D+i conforme á normativa actual dedicado ao aproveitamento e [...]

ler máis...